Vacature onderzoeksstage bij de Toiletalliantie/Maag Lever Darm Stichting

30 juni 2022

Wat een openbaar toilet kost weten we, maar wat levert het op?

In Nederland is een tekort aan openbare toiletten. Het kost geld om dit tekort op te lossen, maar het levert – denken wij – ook geld op: minder eenzaamheid, betere kwaliteit van leven, meer winkelend publiek en minder wildplassen. De kosten kunnen we makkelijk berekenen, maar de baten zijn helaas niet direct zichtbaar. Als we kunnen aantonen dat de baten groter zijn dan de kosten dan is dat een sterk argument voor ons pleidooi voor meer toiletten.

Wie zijn wij?

De Maag Lever Darm Stichting heeft in 2018 de Toiletalliantie opgericht. Met dertien organisaties strijden we voor meer openbare en opengestelde toiletten. Waarom? Omdat we daarop in Nederland flink achterlopen op andere landen. Daardoor blijven nu te veel mensen thuis: een derde van de Nederlanders ervaart het gebrek aan toiletten als een verlaging van hun levenskwaliteit, en bijna een kwart blijft soms tot regelmatig thuis uit angst buiten de deur geen toilet te vinden.

Toilet onderzoek

Wat wordt jouw taak?

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) maken voor openbare en opengestelde toiletten, waarbij je de directe en indirecte kosten en baten van toiletten met elkaar vergelijkt. Daarbij zijn we vooral benieuwd naar de vermeden kosten en de onzichtbare baten van meer toiletten, en dan vooral voor de overheid die voor toiletten moet zorgen: de gemeenten. Hoeveel bespaart de gemeente in zorgkosten doordat er meer toiletten zijn waardoor sommige groepen weer de straat op durven en niet meer thuis vereenzamen? Hoeveel meer inkomsten haalt de gemeente op als winkels meer omzet halen doordat winkelpubliek langer blijft en er minder leegstand is?

Wat vragen we van je?

Wat bieden we je?

Interesse?

Neem dan contact op met Ivo Thonon, adviseur bij de Toiletalliantie, een project van de Maag Lever Darm Stichting: ivothonon@mlds.nl, 06 37 33 37 93.

Doneer