Voor iedereen een toilet in de buurt in Oude IJsselstreek

15 november 2019

Bijna een kwart van de Nederlanders heeft buikproblemen. Een derde van deze mensen gaat daarom niet of minder van huis omdat ze bang zijn onderweg niet naar het toilet te kunnen. Reden voor Sandra Gosseling-Massop om zich in te zetten voor meer bewust toegankelijke toiletten in de gemeente Oude IJsselstreek. Ze krijgt daarbij steun van de burgemeester Otwin van Dijk. Inmiddels heeft de Achterhoekse gemeente nu al 70 semiopenbare toiletten. Dat waren er begin dit jaar slechts zeven.

Land met de minst openbare toiletten
“Nederland staat momenteel bovenaan als een van de landen met de minst openbare toiletten. Daar wil ik verandering in brengen.” Aan ambities geen gebrek bij Sandra Gosseling, inwoonster van Ulft, een van de dorpen die samen de gemeente Oude IJsselstreek uitmaken.
Toen twee jaar geleden de burgemeester van de fusiegemeente Otwin van Dijk, oud-Kamerlid en rolstoelgebruiker, een bijeenkomst organiseerde voor mensen met een beperking, was Gosseling erbij. Twintig jaar geleden overleefde ze ternauwernood een auto-ongeluk, waardoor ze een evenwichtsstoornis heeft, slechts ziet met een half oog en slechthorend is. “Otwin deed een oproep: geef je op als je er echt werk van wilt maken om onze gemeente toegankelijker te maken. We hebben toen een werkgroep opgericht van 25 mensen en zijn aan de slag gegaan. Ik ben vanaf het begin een pleidooi begonnen voor meer toegankelijke toiletten. Om mijn gezondheid op peil te houden drink ik veel water, en dan moet ik vaak naar de wc. Ik red me wel, maar voor ouderen en jonge kinderen is het lastiger.

“Vanwege het toilettekort in Nederland gaat mijn buurvrouw bijvoorbeeld voor winkelen de grens over. In Duitsland kan ze bij elke supermarkt terecht als ze naar het toilet moet en hier in Nederland kan dat niet. Dat moet veranderen, vindt Gosseling. Wij zijn nu één van de 25 koploper-gemeentes in Nederland, onze initiatieven kunnen voorbeelden zijn voor anderen, vandaar dat ik graag mijn verhaal vertel.”

Gemeente stelt projectleider aan
Op het verzoek van Gosseling besloot de gemeenteraad dat er een projectleider moest worden aangesteld bij de gemeente om dit probleem verder te onderzoeken. Omdat dit de nodige tijd kostte ging Gosseling al verder. Door de activiteiten van Sandra hebben zich in totaal al 21 locaties zelf al aangemeld om mee te doen. “Voordat de projectleider al iets had gedaan, liep het al”.

Doneer