Een derde van de Nederlanders heeft last van tekort aan openbare toiletten

16 september 2021

Maar liefst dertig procent van de Nederlanders vindt dat zijn levenskwaliteit lijdt onder het gebrek aan openbare toiletten in stads- en dorpscentra en de natuur. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.021 Nederlanders uitgevoerd door Peil.nl/AnalitiQs in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting en de Toiletalliantie in het kader van Nationale Plasdag 2021 (dit jaar op donderdag 16 september). Bijna een kwart van alle mensen blijft soms of regelmatig thuis uit angst geen toilet te vinden terwijl men op pad is. Daarmee is het probleem groter dan gedacht.

Probleem groter dan gedacht

“Deze resultaten zijn flink negatiever dan we hadden verwacht,” stelt Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting en oprichter van de Toiletalliantie. “We weten uit eerder onderzoek dat het gebrek aan toiletten meer dan de helft van de buik- en blaaspatiënten soms tot regelmatig thuishoudt. Dit onderzoek bevestigt dat nog maar eens. Maar dat van àlle Nederlanders ook één op de drie echt last heeft van het gebrek aan toiletten, maakt het een extra stevig probleem. Het is een basisvoorziening die gewoon niet goed is geregeld in Nederland.”

Veel mensen gedwongen tot wildplassen en –poepen

Slechts één op de tien respondenten, en in de grote steden nog minder, zegt altijd gemakkelijk een toilet te kunnen te kunnen vinden. Geen wonder dat 84% van de respondenten weleens ‘in het wild’ poepte of plaste. Eén op de tien geeft aan dat afgelopen week nog te hebben gedaan en één op de zeven afgelopen maand. Tool: “Deze cijfers laten zien dat er niet alleen meer toiletten bij moeten komen, maar dat ze ook goed gespreid én vindbaar moeten zijn. De toiletnorm zegt: om de 500 meter een toilet in drukke voetgangersgebieden, om de 5 km langs wandelpaden en om de 25 km langs fietsroutes. De HogeNood-app helpt om toiletten vindbaar te maken.”

Toiletgebrek treft vrouwen, senioren en lagere inkomens meer dan gemiddeld

Mensen met een aandoening, senioren en vrouwen maken vaker gebruik van het toilet. Zij ervaren dan ook de meest negatieve impact op hun kwaliteit van leven. Maar ook mensen met lagere inkomens ervaren dit meer dan gemiddeld. Tool: "Het idee heerst nog vaak dat men moet betalen voor een toiletbezoek, of iets moet kopen in het restaurant. Gelukkig is dat lang niet altijd meer zo, je ziet dat bijvoorbeeld in de HogeNood-app. We hebben er echter nog steeds een wereld te winnen.”

Er zijn ook opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo zijn vrouwen vaker weggestuurd bij een horeca- of winkelzaak nadat ze gevraagd hebben of ze er naar het toilet zouden mogen dan mannen. En waar vijftien procent van de mannen soms tot regelmatig thuis blijft vanwege het gebrek aan toiletten, is dat bij vrouwen bijna een derde.

Over de Toiletalliantie

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties en heeft als missie om voor 2023 voldoende openbare toiletten in Nederland te hebben. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen en ook in de natuur. Het initiatief tot de Toiletalliantie is genomen door de Maag Lever Darm Stichting. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer