Hoe drie scholieren de Provincie Utrecht in actie kregen

Enige tijd geleden diende André van Schie (fractievoorzitter VVD Provincie Utrecht) een motie in voor meer toiletten in Utrechtse natuur- en recreatiegebieden. Deze wilde hij nieuw leven inblazen en hij zette drie scholieren van het Gerrit Rietveld College in Utrecht aan het werk. Zij konden zowel probleem als oplossing in kaart brengen. Aukje Kloosterman, Fabienne Waitz en Berend Kramers gingen aan de slag.

De scholieren waren zelf helemaal niet met toiletten bezig toen ze de opdracht kregen. Aukje: “Aan het begin waren we zelfs wat lacherig, wat konden we hier precies mee? Maar hoe meer onderzoek we deden, hoe meer we beseften wat een belangrijk thema we te pakken hadden. En eerlijk is eerlijk, als vrouw herken ik het toilettekort ook. Zeker in de coronaperiode moest ik hard zoeken naar een toilet, of zelfs eerder naar huis.” Berend: “Voor mannen is het iets makkelijker, maar wildplassen is natuurlijk ook niet ideaal. En helemaal voor de grote boodschap is het echt nergens goed geregeld.”

Het is nou eenmaal zo

De drie gingen aan de slag en spraken zo veel bezoekers én ondernemers. Beide groepen waren blij dat er aandacht voor het onderwerp kwam. Berend: “Toch had iedereen wel de overtuiging: het is nu eenmaal zo, het is altijd geweest. Mensen zijn er echt gewend aan geraakt. Maar ze wilden wel heel graag meer toiletten.” Aukje: “En de horeca wil graag gastvrij zijn en hopen dat mensen blijven hangen als ze naar de wc zijn geweest. Tegelijkertijd hadden ze wel last van de rijen op het terras en het extra onderhoud. Ze lopen er gewoon verlies op. Eigenlijk ook raar natuurlijk, dat zij moeten betalen voor een voorziening in een natuurgebied dat van gemeente of provincie is. Het is een eerlijkere oplossing als die eigenaren het ook zouden financieren, het zijn hun recreanten.”

Ondernemers en beheerders betrekken

Het onderzoek leverde concrete adviezen op: mobiele toiletten in het hoogseizoen en permanente toilethokjes op strategische plaatsen. Aukje: “Mensen zijn best bereid te betalen voor het toilet, maar dat is natuurlijk verre van kostendekkend.” Gelukkig zijn er voldoende mensen die kunnen helpen met de oplossing. Berend: “We spraken diverse ondernemers én beheerders die precies wisten waar toiletten moesten komen, bijvoorbeeld zodat de bezoekersstroom op een rustigere plek is. Ze willen graag door kunnen verwijzen naar een toilet, al is dat even lopen verderop. Helaas bereiken die ideeën tot nu toe nog niet de eigenaren van de natuurgebieden.”

Iedereen prettig recreëren

Opdrachtgever André van Schie was heel blij met het onderzoek van de drie scholieren. “Openbare toiletten vormen een basisbehoefte waar we ook in onze natuurgebieden rekening mee moeten houden. We vermoeden op basis van dit onderzoek dat dit in de provincie Utrecht nog nauwelijks het geval is. Dankzij dit onderzoek gaan we in de twintig drukstbezochte natuurgebieden kijken welke toiletbehoeften er zijn. Boven alles moeten de bezoekers op een prettige manier kunnen recreëren in Utrecht.”

Langs de meetlat

Aukje, Fabienne en Berend zijn inmiddels geslaagd voor hun vwo-examen en op weg naar de rest van hun leven. Ze zijn wel trots op de aandacht die het onderzoek nog steeds krijgt. Aukje: “Het is natuurlijk wel cool dat het zo goed wordt opgepakt. En het valt me nu op, overal waar ik kom bekijk ik of de toiletten wel de eisen hebben die wij hebben opgesteld.” Berend vult aan, lachend: “Ja, we zullen nooit meer onbevooroordeeld naar openbare toiletten kunnen kijken.”

Help mee met een donatie

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer