Onderzoek: meer openbare toiletten nodig in Utrechtse natuur

15 september 2022

Utrecht - Op de landgoederen Haarzuilens, Amelisweerd en Rhijnauwen is een tekort aan toiletten. Dit blijkt uit een onderzoek van leerlingen aan het Gerrit Rietveld College in opdracht van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Utrecht. De conclusie: Utrecht kent binnen haar natuur- en recreatiegebieden op dit moment een gebrekkig algemeen beleid rondom toiletten.

Zowel bezoekers als ondernemers en een beheerder stelden dat er overlast en ongemak is door het tekort aan toiletten, zoals rondslingerend toiletpapier, wildplassen en -poepen en lange rijen bij de door horeca opengestelde toiletten. Mensen met een buik- of blaasprobleem zijn beperkt of niet in staat te recreëren binnen Utrechtse natuur- en recreatiegebieden door het tekort aan toiletten. Ook omliggende horecabedrijven ervaren over het algemeen overlast van recreanten die gebruik maken van hun toilet.

Bezoekers moeten kunnen recreëren

André van Schie, fractievoorzitter VVD provincie Utrecht: “Openbare toiletten vormen een basisbehoefte waar we ook in onze natuurgebieden rekening mee moeten houden. We vermoeden op basis van dit onderzoek dat dit in de provincie Utrecht nog nauwelijks het geval is. Dankzij dit onderzoek heeft hij toegezegd dat hij in de twintig drukstbezochte natuurgebieden gaat kijken welke toiletbehoeften er zijn. Boven alles moeten de bezoekers op een prettige manier kunnen recreëren in Utrechtse natuur- en recreatiegebieden.”

Nederland loopt achter

Ivo Thonon is woordvoerder voor de Toiletalliantie en When Nature Calls, samenwerkingen die strijden voor meer openbare toiletten in Nederland: “Er is echt een tekort aan openbare en opengestelde toiletten, zeker ook in natuurgebieden. Dat belemmert mensen erop uit te trekken maar leidt ook tot schade aan de natuur door wildpoepers en -plassers. In het buitenland is het heel normaal om toiletten bij natuurgebieden te hebben, dus waarom niet in Nederland? Eerder lanceerden we daarom, na de toiletnorm voor stads- en dorpscentra en drukke voetgangersgebieden (om de 500 meter een toilet), ook een toiletnorm voor natuur- en recreatiegebieden: om de 25 km een toilet langs fietspaden en om de 5 km langs wandelpaden."

Vijf stappen

Het rapport geeft duidelijke adviezen voor landgoederen Amelisweerd, Rhijnauwen en Haarzuilens en een algemeen advies voor Utrechtse natuur- en dagrecreatiegebieden. De leerlingen hebben vijf stappen op een rij gezet om tot voldoende toiletten te komen:

  1. Een inventarisatie van de wensen en mogelijkheden tot het plaatsen van tijdelijke of permanente toiletvoorzieningen per natuur- en recreatiegebied in de Provincie Utrecht, in samenhang met de hoeveelheid bezoekers.
  2. De bewegwijzering per gebied aanvullen.
  3. De aanwezige horeca verzoeken hun toiletvoorzieningen open te stellen, aan te melden op de HogeNood app en ‘hier kan ik naar de wc’-stickers ter beschikking stellen.
  4. De normen van de Toiletalliantie in acht nemen.
  5. Op plaatsen waar dat wenselijk en mogelijk is (in samenspraak met beheerders) zelfreinigende permanente toiletgebouwen of tijdelijke mobiele toiletwagens op piekmomenten realiseren.

Over het onderzoek

In opdracht van de VVD-fractie in de Provinciale Staten Utrecht deden drie scholieren van het Gerrit Rietveld College in Utrecht onderzoek naar toiletten in natuur- en recreatiegebieden in provincie Utrecht: de huidige situatie en welke aanpassingen er gemaakt moeten worden om aan de behoeftes van de bezoekers en het gebied te voldoen. Zij hebben zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan en dit aangevuld met literatuurstudie.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer