Partijen in Tweede Kamer pleiten voor treinen met toiletten

21 december 2021

Tijdens de bespreking van het Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 afgelopen 9 december vroegen de partijen GroenLinks, SP, ChristenUnie, D66, CDA en PVDA om toiletten in treinen op te nemen in het bestuursakkoord of wettelijk te regelen in het besluit Toegankelijk Openbaar Vervoer. De Toiletalliantie heeft met verschillende alliantiepartners dit probleem aangekaart bij de Tweede Kamer.

In het Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 staan de resultaten van het onderzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat elke vijf jaar doet naar de toegankelijkheid van het spoor in Nederland. Een groot probleem dat naar voren komt in dit rapport is dat in veel regionale treinen geen toegankelijk toilet aanwezig is.

Het feit dat er in sommige regionale treinlijnen nog geen toilet zit is een groot probleem voor de 3,5 miljoen mensen met buik- of blaasproblemen en andere mensen die vaker dan gemiddeld een toilet nodig hebben. Uit eerder onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 5 Nederlanders soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten. Het gebrek aan toegankelijke toiletten in treinen is onderdeel van dit probleem. Mensen durven niet te reizen als er geen toilet beschikbaar is.

Wij zijn daarom erg opgelucht dat D66, CDA, ChristenUnie, PVDA, GroenLinks en SP pleiten voor treinen met toiletten. Het is nu aan de staatssecretaris om dit probleem op te lossen door maatregelen op te nemen in het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV dat op dit moment gemaakt wordt.

Doneer