Ontlasting als verspreidingsroute van coronavirus op openbare toiletten?

27 mei 2020

De basisscholen zijn weer begonnen en vanaf 1 juni mag ook de horeca zijn deuren weer openen. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de school- en horecaomgeving zo veilig mogelijk te maken. Tegelijkertijd is inmiddels duidelijk dat het coronavirus ook darmproblemen kan veroorzaken, zoals diarree. Maar wat is er nu bekend over de verspreidingsroute van het virus via de ontlasting? En is het noodzakelijk dat scholen en de horeca extra maatregelen moeten nemen om besmetting via deze route – op het toilet – te voorkomen?

Verspreiding coronavirus via ontlasting?
Bij sommige patiënten, zijn deeltjes van het virus in de ontlasting gevonden. Maar niet bij iedere patiënt is dit te zien. Het is nog niet bekend of het virus dat gevonden wordt in de ontlasting nog andere mensen kan besmetten. Daar is meer onderzoek voor nodig.

Wel is het belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen. Want het doortrekken van een toilet kan mogelijk ook een verspreider zijn van een ziekteverwekker. Als er wordt doorgetrokken ontstaan er door de stevige waterstromen in de pot hele fijne druppeltjes (aerosolen) waarin micro-organismen zoals virussen kunnen zitten. Deze aerosolen kunnen in de lucht blijven zweven en zo ingeademd worden of een oppervlakte besmetten. Of dit ook het geval is bij het coronavirus is nog onduidelijk. Maar het sluiten van de deksel bij doortrekken van het toilet kan een groot deel van de verspreiding van de aerosolwolken voorkomen.

Wat kunnen horeca, gemeenten en andere eigenaren van opengestelde en openbare toiletten het beste doen?

De afgelopen periode hebben veel gemeenten openbare toiletten gesloten. Dat was niet alleen omdat zij een potentiële verspreidingsroute voor het virus wilden afsluiten, maar ook om het naar buiten gaan te ontmoedigen. Helaas hebben gemeenten daarmee ook buik- en blaaspatiënten de kans ontnomen om kort naar buiten te gaan, aangezien meer dan de helft van hen binnen vijf minuten een toilet nodig heeft bij aandrang. De Maag Lever Darm Stichting had dit daarom graag anders gezien.

Voor de komende tijd zien we deze vier maatregelen door gemeenten en toileteigenaren genomen worden:

  • Wijs toiletgebruikers op bovenstaande hygiënemaatregelen met duidelijke posters en pictogrammen (handen wassen, toilet doorspoelen met klep omlaag). Het is verbazingwekkend hoeveel mensen in dit onderzoek van Gallup zeiden dat ze niet hun handen wassen na het toiletgebruik.
  • Plaats mobiele toiletunits: doe als de gemeente Alkmaar. Die zet toiletwagens in de winkelstraten en bij terrassen die een schoonmaker na elk toiletbezoek schoonmaakt. Of verwijs mensen met hoge nood naar gemeentelijke panden waar schoonmakers de opengestelde toiletten regelmatig schoonmaken.
  • Investeer in zelfreinigende openbare toiletten: de enige toiletten die na elk toiletbezoek automatisch gereinigd worden en waarin alles met sensoren werkt zodat je niets hoeft aan te raken. Rotterdam heeft ze al, net als Breda en Doesburg. Doordat ze zelfreinigend zijn kon Rotterdam ze in het centrum ook openhouden tijdens het hoogtepunt van de pandemie.
  • Plaats een droogtoilet als er geen riolering in de buurt ligt. Het voordeel hiervan is dat er geen water aan te pas komt, zodat zich ook geen aerosolen kunnen verspreiden bij het doortrekken. Plaats dan wel een desinfecterend middel zodat mensen hun handen kunnen ontsmetten, en maak het toilet regelmatig schoon.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer