In de media

“Provinciale partijen, zorg voor meer toiletten in de natuur, bij busstations en langs wandel- en fietspaden”

De Toiletalliantie roept provinciale partijen op zich in te spannen om het toilettekort terug te dringen. Steeds meer gemeenten doen iets aan het tekort aan toiletten in stads- en dorpscentra, maar provincies nemen nog weinig initiatief. Dat moet anders, want nu blijft één op de vier Nederlanders vanwege het toilettekort regelmatig thuis, en bij ouderen zelfs meer dan één op de drie. Dit blijkt uit onderzoek door Peil.nl onder 1237 respondenten.

6 oktober '22

Digitaal Toiletsymposium 2022

Dat er in Nederland te weinig openbare en opengesteld toiletten zijn weten we nu wel. Laat je op het digitale Toiletsymposium 2022 inspireren om hier nu echt werk van te maken, of je harde werk voort te zetten! In een programma van minder dan drie uur leiden we je met vaart en interactie door alles wat met toiletten te maken heeft.

3 oktober '22

Hoge nood tijdens winkelen probleem voor winkelpubliek én winkels

95% van de Nederlanders moet wel eens naar het toilet tijdens het winkelen. Het tekort aan openbare toiletten leidt dan ook tot diverse problemen, zoals wildplassen en minstens 4% omzetverlies voor winkeliers en horeca-eigenaren.

15 september '22

Onderzoek: meer openbare toiletten nodig in Utrechtse natuur

Utrecht - Op de landgoederen Haarzuilens, Amelisweerd en Rhijnauwen is een tekort aan toiletten. Dit blijkt uit een onderzoek van leerlingen aan het Gerrit Rietveld College in opdracht van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Utrecht. De conclusie: Utrecht kent binnen haar natuur- en recreatiegebieden op dit moment een gebrekkig algemeen beleid rondom toiletten.

15 september '22

Onderzoek: een derde van de gemeenteraden heeft werk gemaakt van openbare toiletten

Onderzoek onder Nederlandse gemeenteraden laat een flinke verbetering zien in aandacht voor openbare toiletten in de afgelopen vijf jaar, maar tegelijkertijd heeft twee derde van de gemeenteraden dus nog geen actie ondernomen.

6 september '22

‘Elke trein een toilet’-petitie aan de Tweede Kamer aangeboden

Op dinsdag 7 juni 2022 om 13.45 uur overhandigen Treinen Met Toiletten/Pleeback, Ieder(in), Coalitie voor Inclusie en de Toiletalliantie hun petitie in de Statenpassage in het Tweede Kamergebouw aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat. In de petitie roepen zij de politiek op om het landelijk te verplichten dat iedere trein een toegankelijk toilet heeft. Nu is deze verplichting er nog niet. De Kamercommissie I&W praat op donderdag 9 juni weer met de staatssecretaris over het spoor.

6 september '22

De opkomst en ondergang van openbare toiletten in Nederland

“Waarom zijn er zo weinig openbare toiletten in Nederland?” Het is de meest gestelde vraag die we krijgen bij de Toiletalliantie. We hebben onze vermoedens. Maar dit jaar gaan we er nu eens echt onderzoek naar doen.

26 april '22

Partijen in Tweede Kamer pleiten voor treinen met toiletten

Tijdens de bespreking van het Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 vroegen meerdere partijen om toiletten in treinen op te nemen in het bestuursakkoord of wettelijk te regelen in het besluit Toegankelijk Openbaar Vervoer. De Toiletalliantie heeft met verschillende alliantiepartners dit probleem aangekaart bij de Tweede Kamer.

21 december '21

Maag Lever Darm Stichting en Natuurmonumenten aan de slag met meer openbare toiletten in natuur

Vandaag, op ‘Wereld Toilet Dag’ wordt het project ‘When Nature Calls’ aangekondigd: meer dan dertig natuurtoiletten erbij in Nationale Parken en bij drukbezochte natuurgebieden.

19 november '21

Druten voor tweede keer op rij de toiletvriendelijkste gemeente van Nederland

De Maag Lever Darm Stichting stelt op Wereldtoiletdag een ranglijst op over de meest en minst toiletvriendelijke gemeenten in Nederland. De resultaten van 2021 zijn bekend!

19 november '21

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer